Nieuws

ZOEKGEBIEDEN WINDTURBINES
Nieuws

ZOEKGEBIEDEN WINDTURBINES

De gemeente Rijssen-Holten heeft een zoekgebied voor windturbines aangewezen. De SLB heeft hier schriftelijk op gereageerd en deze reactie is hieronder te lezen.

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2023
Nieuws

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2023

Tijd voor een update! Deze week wordt de SLB nieuwsbrief van februari 2023 verspreid onder alle Vrienden van Stichting Leefbaar Beuseberg. Lees in onze nieuwsbrief over:✔ Overwijssel en windturbines✔ Windturbines Papenslag✔ Energieadvies / Infrarood camera✔ Verkiezingen Provinciale Staten Overijssel✔ Groen.doen wij En nog meer!Heb jij de nieuwsbrief niet ontvangen? Stuur even een mailtje naar stichtingleefbaarbeuseberg@gmail.com!Je […]

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022
Nieuws

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

Tijd voor een update! Deze week wordt de tweede SLB nieuwsbrief verspreid onder alle Vrienden van Stichting Leefbaar Beuseberg. Lees in onze nieuwsbrief over:✔ Stichting Leefbaar Beuseberg, waarom ook al weer?✔ RES✔ Windturbines✔ GroenDoen✔ Warmtecamera En nog meer!Heb jij de nieuwsbrief niet ontvangen? Stuur even een mailtje naar stichtingleefbaarbeuseberg@gmail.com!Je kunt de nieuwsbrief hieronder ook lezen!

INFORMATIEAVOND EEN GROOT SUCCES
Nieuws

INFORMATIEAVOND EEN GROOT SUCCES

Meer dan 40 geïnteresseerden en/of bezorgde Beusebergers zijn afgelopen woensdag geïnformeerd over de vele mogelijkheden om zelf energie te besparen. Met het oog op de hoge energieprijzen waren de vele tips en adviezen van onze eigen energie coaches Pieter en Paul zeer welkom! Deze avond gemist? Kom gerust naar het energieloket of lees de presentatie […]

BEUSEBERGERS ACTIEF ALS ENERGIECOACHES VAN HOLTEN
Nieuws

BEUSEBERGERS ACTIEF ALS ENERGIECOACHES VAN HOLTEN

Wat kun je zelf allemaal doen om de rekening betaalbaar te houden zonder kou te lijden? Bij het nieuwe energieloket in Kulturhus Holten kan iedereen elke vrijdagmiddag gratis advies inwinnen.Het energieloket is onderdeel van GroenDoen. Een samenwerking tussen gemeente en burgers die helpen om de gemeente te verduurzamen.Beuseberger Pieter Jongbloed is een van de initiatiefnemers […]

ENERGIELOKETGROENDOENOOK IN HOLTEN
Nieuws

ENERGIELOKET
GROENDOEN
OOK IN HOLTEN

VANAF 5 OKTOBEREnergie besparen en groene energie opwekken: dát is de opdracht vande volgende generaties aan Rijssen-Holten en al haar inwoners. Energiebesparen en groene energie opwekken is niet alleen goed voor eenduurzamere wereld, het is ook nog eens goed voor de portemonnee.Ontdek met het Energieloket GroenDoen wat jij kan doen om energie tebesparen of op […]

ZIENSWIJZE PROVINCIAAL PROGRAMMA ENERGIESTRATEGIE
Nieuws

ZIENSWIJZE PROVINCIAAL PROGRAMMA ENERGIESTRATEGIE

Zoals eerder vermeld is er namens de stichting een zienswijze ingediend, tegen de het provinciaal programma energiestrategie. Met ons hebben velen gehoor gegeven aan onze oproep om hetzelfde te doen en een zienswijze ingediend op persoonlijke titel, hopelijk met groot succes! De inhoud van onze zienswijze richt zicht met name op de volgende bezwaren: Het […]

RES-DOELSTELLING DOOR GROENDOEN
Nieuws

RES-DOELSTELLING DOOR GROENDOEN

Om de RES-doelstelling en het verminderen van CO2 inzichtelijk te maken is er een Infographic opgesteld. In de infographic zijn de volgende gegevens opgenomen: 𝘙𝘌𝘚-𝘥𝘰𝘦𝘭𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 Nederland is opgedeeld in 30 zogenaamde RES-regio’s. Elke regio maakt zijn eigen regionale energiestrategie. Zo ook de regio Twente. Alle gemeenten brengen een bod uit waarin zij aangeven hoeveel groene […]

MAAK KENNIS MET ‘GROENDOENERS’ UIT DE BEUSEBERG
Nieuws

MAAK KENNIS MET ‘GROENDOENERS’ UIT DE BEUSEBERG

Deze week stellen we aan jullie voor: Paul de Goede van de Fliermatenweg. ‘De bewustwording, dat we zuiniger op de aarde moeten zijn, was bij mij al heel lang gaande. Als bedrijf liepen we in de jaren ‘80 al ver voorop om allerlei afval, op de toentertijd geldende verregaande maatregelen te scheiden en ook te […]

AANPASSING BELEID ZONNEPARKEN
Nieuws

AANPASSING BELEID ZONNEPARKEN

In november 2021 hebben wij als stichting een brief aan het college van B&W van de gemeente Rijssen-Holten gestuurd inzake het beleid van zonneparken op landbouwgronden. De berichtgeving hierover kun via deze link teruglezen.Afgelopen vrijdag stond dit artikel in de Tubantia, een positief gevolg van o.a. onze input naar de gemeente. 👌🏻

EXTRA ENERGIETOESLAG VOOR LAGERE INKOMENS
Nieuws

EXTRA ENERGIETOESLAG VOOR LAGERE INKOMENS

Iedereen die het contract bij de energieleverancier moest verlengen heeft het gemerkt; de kosten zijn soms anderhalf tot twee keer zo hoog als vorig jaar. Voor mensen met middeninkomens en hogere inkomens is het vaak een reden om na te denken over investeringen die ervoor zorgen dat gas en/of elektraverbruik lager wordt. Sociale minima hebben […]

MAAK KENNIS MET ‘GROENDOENERS’ UIT DE BEUSEBERG
Nieuws

MAAK KENNIS MET ‘GROENDOENERS’ UIT DE BEUSEBERG

In deze reeks stellen wij u voor aan de Beusebergers dit deel uitmaken van een van de Groen Doen werkgroepen en daarbij graag vertellen wat hun bijdrage is. We beginnen met Dick van den Houten van de Evertjesweg. ‘Omdat wij geen windturbines in onze omgeving willen heb ik me ingezet bij Stichting Leefbaar Beuseberg. Onze […]

GAAT DE PROVINCIE INGRIJPEN?
Nieuws

GAAT DE PROVINCIE INGRIJPEN?

Wellicht hebben jullie het artikel gelezen in de regionale krant afgelopen week.In het kort: de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel wil zelf het heft in handen (kunnen) nemen als gemeentes niet zelf met zoekgebieden voor windmolens komen.Ook de gemeente Rijssen-Holten heeft deze brief ontvangen en gaat hierop reageren en benoemen dat we, middels Groen […]

INITIATIEFNEMERS AAN HET WOORD
Nieuws

INITIATIEFNEMERS AAN HET WOORD

Een mooi artikel over de ontwikkelingen t.a.v. energietransitie in onze gemeente. Wil je meer weten over de werkgroepen van GroenDoen? Check dan deze link: https://bit.ly/3IGioHE

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Nieuws

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Komende week mag er weer gestemd worden! Wij hebben de diverse lokale politieke partijen naar hun standpunt gevraagd rondom energietransitie. De uitkomsten hebben we voor jullie op een rijtje gezet om een weloverwogen keuze te kunnen maken!

GROEN DOEN IS LIVE
Nieuws

GROEN DOEN IS LIVE

Afgelopen woensdagavond was de lancering van Groen Doen Wij.Namens SLB zat voorzitter Pieter Jongbloed aan tafel om samen met andere gasten te vertellen over hoe het begon (de protestacties tegen de windturbines) en hoe de stand van zaken nu is.Heb je het gemist? Geen probleem. Via deze link kun je deze interessante online bijeenkomst terugkijken!

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022
Nieuws

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022

Tijd voor een update! Deze week wordt de tweede SLB nieuwsbrief verspreid onder alle Vrienden van Stichting Leefbaar Beuseberg. Lees in onze nieuwsbrief over:✔ Hoe staat het nu…✔ GroenDoen✔ ANBI Status✔ RES✔ CO2 uitstootEn nog meer!Heb jij de nieuwsbrief niet ontvangen? Stuur even een mailtje naar stichtingleefbaarbeuseberg@gmail.com!Je kunt de nieuwsbrief hieronder ook lezen!

HAPPY NEW YEAR
Nieuws

HAPPY NEW YEAR

Wij wensen iedereen een energiek en gezond 2022!En om het jaar goed te beginnen starten we met 24 tips om energie te besparen.Klik op de button hieronder om de afbeelding met tips te openen.

BRIEF VAN DE GEMEENTE AAN DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL
Nieuws

BRIEF VAN DE GEMEENTE AAN DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL

Exact een maand geleden verstuurde de gemeente Rijssen-Holten een brief naar de gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. In deze brief staat vermeld dat in mei van dit jaar het college heeft besloten om het project ‘Zoektocht naar geschikte locaties voorwindturbines’ in de huidige vorm te staken en het vervolgproces gezamenlijk op te pakken met […]

VOORTGANG PROCES ENERGIE-TRANSITIE IN ONZE GEMEENTE
Nieuws

VOORTGANG PROCES ENERGIE-TRANSITIE IN ONZE GEMEENTE

In eerdere berichten hebben we jullie al geïnformeerd over ‘hoe nu verder’ inzake het energie-transitie proces van onze gemeente. Zoals al aangegeven zijn er werkgroepen opgestart en is er een plan van aanpak gemaakt, hierbij zijn wij als stichting nauw betrokken. De gemeente heeft een toelichting op dit proces gegeven d.m.v. een brief aan de […]

GEEN ZONNEPARKEN OP LANDBOUWGROND
Nieuws

GEEN ZONNEPARKEN OP LANDBOUWGROND

De stichting heeft eind oktober een brief naar het college van B&W van de gemeente Rijssen-Holten gestuurd inzake zonneparken op landbouwgronden. We horen steeds vaker dat er zorgen zijn over het ‘gemak’ waarmee zonneparken op landbouwgronden kunnen worden gerealiseerd in onze gemeente. Het beleid hierop is te lezen via https://www.rijssen-holten.nl/actueel/publicatie/beleid-grondgebonden-zonnepanelen. In dit beleid is te […]

➡️ TIP VAN DE MAAND NOVEMBER: Bereken jouw CO2-voetafdruk
Nieuws

➡️ TIP VAN DE MAAND NOVEMBER: Bereken jouw CO2-voetafdruk

❔ Wat is veel en wat is weinig CO2? Om een beeld te geven: de CO2-voetafdruk van een huishouden in Nederland is gemiddeld 20.000 kilo per jaar. Hierin is alles meegeteld: energie in huis, dagelijks vervoer, vakanties, eten, en alle spullen die we jaarlijks kopen. In de wereld is het gemiddelde zo’n 7.000 kilo per […]

ZONNEPARKEN
Nieuws

ZONNEPARKEN

In ons bericht van vorige week schreven wij dat we open staan voor ideeën en acties t.a.v. de energietransitie. Afgelopen week werden we getipt over onderstaande site:▶️ Geen zonneparken op vruchtbare landbouwgrond in Overijsselhttps://zonneparkenanders.petities.nl/ Wij ondersteunen deze actie en willen jullie ook vragen deze petitie te tekenen.

DOEL VAN DE STICHTING
Nieuws

DOEL VAN DE STICHTING

Maart 2021 zijn we gestart met als doel ‘geen windmolens in Rijssen-Holten en in het bijzonder; niet in de Beuseberg en rondom de Zuurberg’. De ontwikkelingen hiervan zijn allemaal bekend en uiteindelijk staan de windmolens nu ‘on hold’. Maar hoe nu verder? Betekent dit dat we als stichting rustig achterover (kunnen gaan) zitten? Nee! We […]

TIP VAN DE MAAND
Nieuws

TIP VAN DE MAAND

Met ingang van vandaag gaan wij iedere maand een ‘Leefbaar Beuseberg Tip’ met jullie delen. Wat is dat?? Een tip in het kader van verduurzaming, een leefbare woonomgeving en/of het reduceren van energieverbruik. Onze voorzitter mocht aftrappen om zijn tip met jullie te delen. “Onze ervaring is dat het best lastig is om een keuze […]

INZICHT IN ENERGIE!
Nieuws

INZICHT IN ENERGIE!

✔Hoeveel stroom en gas wordt er eigenlijk binnen Rijssen-Holten verbruikt, of zelfs binnen de Buurtschap de Beuseberg?✔En belangrijker nog; hoeveel wordt er opgewekt? Met andere woorden: werk aan de winkel of het perfecte voorbeeld voor omliggende buurtschappen en dorpen? Wij vroegen het aan Enexis en kwamen er al snel achter dat – met uitzondering van […]

ONTWIKKELINGEN BUITEN DE BEUSEBERG
Nieuws

ONTWIKKELINGEN BUITEN DE BEUSEBERG

Naast Stichting Leefbaar Beuseberg zijn er (gelukkig!) ook tal van andere initiatieven gaande rondom het verbeteren van de leefbaarheid in en rondom Holten. Vanuit de buurtschappen Dijkerhoek, Okkenbroek, Espelo, Nieuw-Heeten, Helhuizen en Holterbroek is onlangs de Stichting DOENH opgericht met als doel om het leefmilieu is desbetreffende omgevingen te bevorderen. In de eerste plaats hebben […]

UPDATE & OPROEP
Nieuws

UPDATE & OPROEP

De eerste vergadering van de stuurgroep m.b.t. energietransitie in de gemeente Rijssen-Holten is een feit. Er is gediscussieerd (in een positieve en constructieve sfeer) en het Plan van Aanpak (PvA) is besproken. In dit PvA wordt aangegeven dat er verschillende werkgroepen geformeerd gaan worden.Een concrete invulling dan wel taakomschrijving voor/van deze werkgroepen is er nog […]

LANDSCHAP OVERIJSSEL
Nieuws

LANDSCHAP OVERIJSSEL

Vanuit de doelstelling om de leefbaarheid van onze buurtschap te bevorderen heeft het bestuur onlangs overleg gehad met een afvaardiging van @landschapoverijssel. Deze organisatie zou onze stichting kunnen helpen in het meedenken en realiseren van lokale initiatieven.Wat zijn de mogelijkheden in deze eventuele samenwerking?▶️ Landschapsbeheer zoals herinrichting, onderhoud, het uitdunnen van bossen en elke andere wijze van […]

NOABERSCHAP
Nieuws

NOABERSCHAP

Eerder deze week heeft het bestuur gesproken met enkele leden van Noaber-Energie. Deze in 2019 opgerichte coöperatie van Bathmense agrariërs en burgers is gebaseerd op de breed gedragen wens van agrariërs om een verdere bijdrage te leveren aan de Bathmense samenleving.▶️Doelstelling: het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het op duurzame en ecologisch onschadelijke […]

Scroll naar boven