ZIENSWIJZE PROVINCIAAL PROGRAMMA ENERGIESTRATEGIE

Zoals eerder vermeld is er namens de stichting een zienswijze ingediend, tegen de het provinciaal programma energiestrategie. Met ons hebben velen gehoor gegeven aan onze oproep om hetzelfde te doen en een zienswijze ingediend op persoonlijke titel, hopelijk met groot succes! De inhoud van onze zienswijze richt zicht met name op de volgende bezwaren:

  1. Het tijdstip van de publicatie.
  2. Het feit dat deze publicatie indruist tegen het proces van de Gemeente Rijssen-Holten.
  3. De bewezen negatieve impact van windmolens op de gezondheid van de omwonenden.
  4. De beperkte effectiviteit van windturbines in onze gemeente.
  5. Dat op basis van voorschriften in andere landen in het grootste gedeelte van onze provincie er geen enkele windturbine gerealiseerd zou kunnen worden.
  6. Dat de capaciteit van ons netwerk onvoldoende is om deze duurzame energie te verwerken.
    Ons advies richting de provincie is dan ook het verder onderzoeken van alternatieven voor windenergie. Ook hebben wij te kennen gegeven ons als de provincie toch van mening is deze heilloze weg voort te zetten, de stichting zich blijvend zal verzetten tegen deze plannen. Geïnteresseerd in de volledige inhoud van onze zienswijze? Lees het hier!
Scroll naar boven