GEEN ZONNEPARKEN OP LANDBOUWGROND

De stichting heeft eind oktober een brief naar het college van B&W van de gemeente Rijssen-Holten gestuurd inzake zonneparken op landbouwgronden.

We horen steeds vaker dat er zorgen zijn over het ‘gemak’ waarmee zonneparken op landbouwgronden kunnen worden gerealiseerd in onze gemeente. Het beleid hierop is te lezen via https://www.rijssen-holten.nl/actueel/publicatie/beleid-grondgebonden-zonnepanelen.

In dit beleid is te lezen dat voor het buitengebied van onze gemeente, door middel van kleurstelling op de kaart, de bereidheid van de gemeente is aangegeven om medewerking te verlenen aan plaatsing van grondgebonden zonnepanelen. Voor de geel/oranje gebieden wordt geen medewerking verleend, voor de rood gekleurde gebieden geldt een ja-mits beleid. In de beleidsnota zijn toetscriteria opgenomen, maar die zijn ons inziens weinig concreet. Op grond daarvan geldt voor grote delen van het buitengebied nauwelijks belemmering om zonnepanelen te plaatsen. Dat leidt er ook toe dat de gemeente een eventuele aanvraag voor een omgevingsvergunning niet kan en mag weigeren.

Op diezelfde website wordt voor het beleid verwezen naar de nota Ontwerp Beleid Grondgebonden Zonnepanelen van januari 2018. In deze beleidsnota wil onze gemeente aansluiten bij het provinciale beleid. Dat provinciale beleid is gebaseerd op het hanteren van de zonneladder. In het kort, zonnepanelen pas op landbouwgronden toestaan als er geen ruimte meer is op daken of andere locaties.

We hebben in ons schrijven aan het college kenbaar gemaakt dat de eisen voor het plaatsen van zonneparken op landbouwgronden uitgebreid moeten worden, met als belangrijkste toevoeging; eerst ‘slechte’ grond.

Scroll naar boven