BRIEF VAN DE GEMEENTE AAN DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL

Exact een maand geleden verstuurde de gemeente Rijssen-Holten een brief naar de gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. In deze brief staat vermeld dat in mei van dit jaar het college heeft besloten om het project ‘Zoektocht naar geschikte locaties voorwindturbines’ in de huidige vorm te staken en het vervolgproces gezamenlijk op te pakken met bewoners en stakeholders. Dit om te komen tot gedragen oplossingen voor alternatieve vormen van groene energie en het actualiseren van de Nota Gemeentelijk energiebeleid.

In deze brief geeft de gemeente ook haar standpunt in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES), namelijk dat zij niet heeft ingestemd met de RES 1.0, welke gekoppeld was aan de resultaten van de zoektocht naar mogelijke geschikte locaties voor windturbines, mede vanwege de vele reacties van de inwoners. Een definitief bod op de RES volgt in 2023, na afronding van het huidige project. Omdat dit project nog lopende is wil de gemeente niet dat zij als gemeente in het proces van de MER (Milieueffectrapportage) en OER (Omgevingseffect Rapport) beschreven dan wel meegenomen worden. Kortom; in bij de MER en OER mag niet over ons grondgebied gesproken worden.

Dit vinden wij een goede zaak van onze gemeente!

Scroll naar boven