NOABERSCHAP

Eerder deze week heeft het bestuur gesproken met enkele leden van Noaber-Energie. Deze in 2019 opgerichte coöperatie van Bathmense agrariërs en burgers is gebaseerd op de breed gedragen wens van agrariërs om een verdere bijdrage te leveren aan de Bathmense samenleving.
▶️Doelstelling: het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin.

Aangezien wij als Stichting Leefbaar Beuseberg met een vergelijkbare uitdaging bezig zijn, hebben wij onze Bathmense Noabers uitgenodigd en hebben zij hun ervaringen en enkele lopende initiatieven en ideeën met ons gedeeld, zoals:
✔Het oprichten van een energie coöperatie en de burgerparticipatie hierin
✔Het leggen van zonnepanelen op boerendaken en de valkuilen hierbij
✔Het plan om met 5 boeren te starten met mestvergisting en zelfs het plan om een eigen gasleiding aan te leggen
✔Het aanleggen van een zonneweide, op slechte grond en langs het spoor
✔Lokale en onafhankelijke voorlichting aan medeburgers over het maken van keuzes voor zonnepanelen, warmtepompen etc.

Het gesprek heeft zeer relevante inzichten opgeleverd welke we goed kunnen gebruiken in de werkgroepen (zie ons vorige bericht)!!

▶️ Mocht jij nu ook jouw bijdrage willen leveren en energie willen steken in een van de werkgroepen: ‘Nieuwe cijfers’, ‘Alternatieven’, ‘Ontwikkelingen’, ‘Communicatie’, ‘Data’ of ‘Financiën’, of ken je iemand die hier geschikt voor zou kunnen zijn, mail dan naar stichtingleefbaarbeuseberg@gmail.com

Scroll naar boven